Герб Войска Запорожского Герб Війська Запорозького Казацкий полковник. Украина, 17 век
ГЛАВНАЯ

МОИ МОДЕЛИ:

Распечатки

КБ Миля

КБ Камова

КБ Микояна и Гуревича

КБ Лавочкина

КБ Яковлева

КБ Ильюшина

КБ Поликарпова

КБ Бериева

Авиа разное

ФИГУРЫ

Мушкетёр. Франция XVII век

Улан. Россия 1910-14 гг

Греческий гоплит. IV век до н.э.

Тамбур-мажор. Россия 1814-15 гг

КАЗАЦКИЙ ПОЛКОВНИК. Украина, XVII век

ЖД


ФОРМУЛА 1:

Казацкий полковник. Украина, XVII век

Масштаб 54мм копия с "E.K.casting"

Казацкий полковник. Украина, 17 век


Полко́вник — військове звання під час національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького 1648-57 років та після відновлення української національної держави — Гетьманщини, особи, що очолювала військову і адміністративно-територіальну одиницю — полк.

Полковник здебільшого призначався гетьманом, або обирався на полковій козацькій раді за погодженням і наступним затвердженням царським урядом і зосереджував у своїх руках виконавчу та судову владу. На території полку полковник очолював полкову старшину, виконував доручення і накази гетьмана, відав фінансами, очолював судівництво та інше. У військовому відношенні він був відповідальним за стан формованого на території полку військового підрозділу. Полковник дбав про його боєздатність, забезпечував дисципліну і матеріальне забезпечення, доглядав за станом фортифікаційних споруд тощо. Особу, яка тимчасово виконувала обов'язки полковника, називали наказним полковником. Призначався з числа полкової старшини або заможних козаків.

Полковник — старшина Запорізької Січі
Полковник — це член похідної старшини Запорізької Січі, керівник одного або кількох військових загонів під час воєнних дій, сухопутних та морських походів 16-18 століття. У 18 столітті полковник очолював паланкову старшину. До її складу входили також осавул, писар, підосавул та підписар. Паланковий полковник, що обирався паланковою військовою радою терміном на один рік, був представником кошового отамана на території паланки. Він наділявся значними повноваженнями, включаючи право засудження до смертної кари козаків. На час ліквідації Запорізької Січі царським уря­дом у 1775 було вісім паланкових полковників. Зовнішньою ознакою влади полковника був пірнач, який звичайно носився за поясом.

Полковник — керівник в реєстровому козацькому війську
Полковником називався керівник військового загону-полку в українському реєстровому козацькому війську у Речі Посполитій. Внаслідок реформування реєстрового козацтва гетьманом Михайлом Дорошенком було утворено шість полків по тисячу козаків у кожному. Полковники обирались на козацькій раді і затверджувалися польським урядом. За виконання обов'язків полковники одержували платню і користувались значними привілеями. Полковник очолював полкову старшину. Після прийняття сеймом «Ординації» 1638, посаду полковника могли займати лише представники шляхти.(Информація з вікіпедії.)

Посада полковника була ліквідована в процесі знищення царським урядом української державності. У Слобідській Україні це було здійснено у 1765 році, на Гетьманщині — у 80-х роках 18 століття. Полковники, як і інші представники козацької старшини були зрівняні в правах з російським дворянством і влилися до його складу. У Правобережній Україні, що перебувала, під владою Польщі, козацькі полки було ліквідовано у 1711–1714 роках. (Информація з вікіпедії.)

Казацкий полковник. Украина, 17 век Масштаб: 54мм, олово, копия с E.K.casting


Казацкий полковник. Украина, 17 век Масштаб: 54мм, олово, копия с E.K.casting


Казацкий полковник. Украина, 17 век Масштаб: 54мм, олово, копия с E.K.casting


Казацкий полковник. Украина, 17 век Масштаб: 54мм, олово, копия с E.K.casting


Казацкий полковник. Украина, 17 век Масштаб: 54мм, олово, копия с E.K.casting


Казацкий полковник. Украина, 17 век Масштаб: 54мм, олово, копия с E.K.castingShchipa